Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Luật Toàn Long với đội nghũ chuyên viên giầu kinh nghiệm luôn sắn sàng cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhanh chóng với chi phí thấp nhất hiện nay.

tnhh

Luật Toàn Long xin hướng dẫn quý khách thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên bằng bài viết sau đây:
Xem thêm: Thành lập công ty hợp danh

Căn cứ pháp lý thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 20/2015/TT- BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Trình tự thực hiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên:
– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT

Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục I-2)
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
+ Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

DỊCH VỤ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LUẬT TOÀN LONG

1. Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien(2)

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động, quản lý công tyTNHH 1 thành viên;
 • Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty TNHH 1 thành viên;
 • Tư vấn về các hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn về việc thiết lập văn bản ràng buộc giữa các thành viên sáng lập trong công ty TNHH 1 thành viên
 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu chuẩn bị thành lập công ty TNHH 1 TV;
 • Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên
 • Tư vấn chi tiết về thủ tục mua hoá đơn lần đầu cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ…
 • Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới),
 • Tư vấn những điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên và điều kiện sau khi thành lập đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ;
 • Tư vấn về cơ cấu nhân sự, quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong công ty TNHH 1 thành viên

2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên được soạn thảo bởi Toàn Long :

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
 • Danh sách  thành viên trong công ty
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng – nếu có ;
 • Sổ đăng ký thành viên.
 • Hợp đồng lao động_nếu có
 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
 • Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên;
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;

3. Quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn:

 • Đại diện cho khách hàng trên phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp;
 • Đại diện cho khách hàng để theo dõi hồ sơ của doanh nghiệp và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện tại cơ quan Công an để xin giấy phép sử dụng con dấu;
 • Tiến hành thủ tục để làm con dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho doanh nghiệp;

4. Kết thúc  dịch vụ  thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Tư vấn những việc cần làm ngay sau khi công ty được thành lập.
Luật Toàn Long với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn Luật với đội ngũ luật sư có chuyên môn cao, nhiệt huyết sẽ tư vấn các trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long Hotline: 04.6653.8833, để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook