Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh để nhằm thuận tiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, nhưng thay đổi này cần những thủ tục gì? Trình tự ra sao?

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
1.Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở chính tới nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính gồm:
– Thông báo  thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nội dung thông báo gồm:
+ Tên, mã số doanh nghiêp, mã số thuế hoặc số  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp)
+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển tới;
+ Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
– Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/ Quyết định  của thành viên hợp danh đối với công ty Hợp danh/ quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
–  Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/ thành viên công ty hợp danh có nêu rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
2. Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm:
– Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính gồm các nội dung sau:
– Thông báo  thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nội dung thông báo gồm:
+ Tên, mã số doanh nghiêp, mã số thuế hoặc số  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp)
+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển tới;
+ Họ tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
– Bản sao hợp lệ điều lệ đã sửa đổi của công ty.
– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Toàn Long.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Luật Toàn Long tự tin sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí tới Quý khách hàng.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Toàn Long:

– Tư vấn toàn diện các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Quý khách;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Bình luận trên Facebook