Thay đổi vốn điều lệ

thay-doi-ty-le-von-gop

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Sau đây Luật Toàn Long xin tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp để quý vị tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả hơn. Doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn góp, vốn điều lệ để phù…

Xem thêm