tên doanh nghiệp

dat-ten-cho-doanh-nghiep

Tư vấn đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, tên doanh nghiệp không chỉ gắn liền với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động hay là sự phân biệt giữa công ty này.. – Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014 và…

Xem thêm