Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

13

Quy định mới nhất về hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Ngày 1/7/2015 Luật Doanh nghiệp mới chính thức có hiệu lực đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ các trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật mới. Với…

Xem thêm
Giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để có thể thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thì hồ sơ thành lập doanh nghiệp là một điều kiện bắt buộc. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ, tài liệu mà qua đó, phòng đăng ký kinh doanh có thể kiểm tra, xác nhận các thông…

Xem thêm