Đăng ký Hộ kinh doanh

cong-ty-co-phan

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm. Luật Toàn Long xin hướng dẫn quý khách thủ…

Xem thêm
ho-kinh-doanh

Đăng ký Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh quy mô nhỏ dành cho những cá nhân, gia đình có số vốn ít, khởi nghiệp từ ngành nghề truyền thống, kinh doanh lưu động, dịch vụ nhỏ, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các…

Xem thêm