Đăng ký doanh nghiệp

quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp do một số yếu tố khách…

Xem thêm
3(5)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của mình một số doanh nghiệp do sơ xuất làm mấy hoặc tiêu hủy nhầm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng không phải ai cũng biết rõ quy trình cấp lại giấy chứngGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  nhận đăng ký doanh nghiệp. Trên cơ sở các…

Xem thêm
dang-ky-doanh-nghiep-qua-mang

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức dang ky doanh nghiep qua mạng điện tử. Tổ chức,…

Xem thêm