đăng ký doanh nghiệp qua mạng

images-4(2)

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Theo nghị định 78/2015, người thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký qua mạng điện tử, giảm thiểu được thủ tục hành chính rườm rà Đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến được thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay…

Xem thêm
6(4)

Tư vấn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

I. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 1. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua…

Xem thêm