công ty Hợp danh

gop-von-doanh-nghiep

Quy định chung về Thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh

Bên cạnh các quy định liên quan đến thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh, pháp luật cũng có những quy định cụ thể liên quan đến thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành Công ty Luật Toàn Long xin…

Xem thêm
mo-hinh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len

Quy định chung về Thành viên hợp danh Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, trên cơ sở sự khác nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn mà pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ riêng của từng loại thành viên. Trên cơ sở các quy định của pháp…

Xem thêm
chung-thuc-doanh-nghiep

Quy định mới nhất về Công ty Hợp danh

Bạn là cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn liên kết với một hay nhiều cá nhân khác để tiến nhưng bạn muốn chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của nó. Trên cơ sở các…

Xem thêm
cong-ty-hop-danh-1

Dịch vụ thành lập công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh là mô hình doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, việc thành lập và hoạt động của loại hình doanh nghiệp này có nhiều nét khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở…

Xem thêm