SO SÁNH VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH

Trong mỗi doanh nghiệp có thể chỉ có vốn điều lệ mà không có vốn pháp định, những cũng có thể vừa có cả vốn pháp định và vốn điều lệ. Vậy để giúp khách hàng phân tách rõ ràng hai loại vốn này nhằm mục đích lựa chọn vốn đăng ki hợp lý theo quy định của pháp luật, công ty Luật Toàn Long xin đưa ra một số điểm giống và khác biệt cơ bản giữa vốn điều lệ và vốn pháp định như sau:

von-dieu-le-phap-dinh

Điểm giống nhau:  Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn ban đầu do các nhà đầu tư bỏ ra để cùng góp vào công ty làm vốn sản suất kinh doanh của công ty.
Điểm khác nhau: 
– Về khái niệm:
       Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khithành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với một số ngành nghề.
– Cơ sở xác định:
Vốn điều lệ được xác định theo loại hình doanh nghiệp còn vốn pháp định lại không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể.
Khi một doanh nghiệp được thành lập phải có vốn điều lệ, vốn điệu lệ có thể tăng giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Còn mức vốn pháp định là cố định, được doanh nghiệp tạo lập ngay khi đăng kí ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.
– Về ý nghĩa:
Vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Vốn điều lệ là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
Việc quy định vốn pháp định nhằm đảm bảo khả năng thực tiễn và mục đích kinh doanh chân chính của doanh nghiệp cũng như bảo hộ quyền lợi của những tổ chức và cá nhân có mối quan hệ với doanh nghiệp, vốn pháp định khác nhau đối với các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau về tổ chức và quy mô kinh doanh, việc quy định vốn pháp định phải thể hiện bằng số tiền tuyệt đối.
– Về mức vốn:
Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu/ tối đa khi thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính…
Pháp luật lại quy định mức vốn pháp định cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh:
  •   Ngành nghề kinh doanh bất động sản vốn pháp định 6 tỷ;
  •   Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ vốn pháp định 2 tỷ;
  •   Ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế vốn pháp định 250 triệu;
  •   Ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2 tỷ;
  •  Vận tải hàng không, chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức tín dụng, ngân hàng……cũng cần vốn pháp định khi   thành lập.
Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (Mr Long: 0934 682 133), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook