So sánh thành viên hợp danh với thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh

Thành viên hợp danh và Thành viên góp vốn là hai chế định khác nhau đối với thành viên của Công ty Hợp danh, mỗi loại thành viên lại có các quy định khác nhau về tư cách cũng như các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ. Trên cơ sở các định của pháp luật Công ty Luật Toàn Long xin cung cấp cho quý khách hàng những thông tin liên quan đến sự khác biệt của hai loại thành viên này như sau:

– Thành viên hợp danh là thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh với số lượng tối thiểu là hai thành viên. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có cùng trình độ chuyên môn, là những người quyết định sự tồn tại và phát triểncủa công ty cả về mặt pháp lí và thực tế, chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động của công ty.

– Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân, không bắt buộc phải có trong công ty hợp danh , chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi góp vốn vào công ty

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn có những điểm giống nhau như sau:

– Đều là thành viên của công ty hợp danh, có thể là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

– Đều phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

– Được chia lợi nhuận theo tỉ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại điều lệ công ty, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Có quyền tham gia họp thảo luận, biểu quyết tại hội đồng thành viên về tình hình, các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nhiệm vụ của mình.

– Được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng với tỉ lệ góp vốn vào công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.

– Đều có quyền yêu cầu công ty cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty.

Tiêu chí Thành viên hợp danh Thành viên góp vốn
Số lượng Có ít nhất là hai thành viên Không bắt buộc
Đối tượng Cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm.

Phải có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực mà công ty kinh doanh ( chứng chỉ hành nghề, bằng tốt nghiệp…)

Thành viên góp vốn không cần phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về nghành nghề kinh doanh
Trách nhiệm
của thành viên
Trách nhiệm vô hạn liên đới. Trách nhiệm hữu hạn.
Kết nạp thành viên Phải có sự chấp thuận của ít nhât 3/4 thành viên hợp danh. Chỉ cần sự chấp thuận của 2/3 thành viên hợp danh.
Chấm dứt tư
cách thành viên
Phải có sự chấp thuận của ít nhât 3/4 thành viên hợp danh. Chỉ cần sự chấp thuận của 2/3 thành viên hợp danh.
Quản lý công ty Đại diện theo pháp luật của công ty là người biểu quyết quyết định trong công ty. Không có quyền
Quyền hưởng
lợi nhuận
Theo tổng số vốn góp hoặc theo sự thỏa thuận. Theo vốn góp.
Quyền hạn
Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác, không được quyền nhân danh cá nhân hoặc thành viên khác thực hiện kinh doanh cùng nghành nghề với công ty đó.
Có quyền như một thành viên trong công ty đối vốn.
Chuyển nhượng
vốn
Chuyển nhượng vốn khó khăn hơn. Vì chỉ dược chuyển nhượng vốn khi được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong công ty.

Vì công ty hợp danh được thành lập dựa trênsự quen biết lâu năm, sự tin tưởng giữa các thành viên. Chính vì thếnếu như một thành viên tự ý chuyển nhượng vốn khi mà không có sự đồng ý của các thành viên còn lại thì đồng nghĩa với việc phá vỡ mối quan hệ quen biết đó.

Được chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

Vì những thành viên góp vốn chỉ là những người đầu tư tiền vào công ty, không tham gia kinh doanh, cũng không có mối quan hệ quen biết lâu năm với các thành viên trong công ty.

 

Xem thêm: Quy định chung về Hội đồng thành viên và Điều hành Công ty Hợp danh
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook