Quy định về việc góp vốn và thực hiện góp vốn vào Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh là một mô hình doanh nghiệp đặc biệt bởi sự kết hợp đặc chưng của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Bởi vậy, pháp luật doanh nghiệp cũng có những quy định khác về vấn đề góp vốn đối so với các loại hình doanh nghiệp khác. ới kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết liên quan đến các quy định về việc góp của Công ty Hợp danh như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014
– Nghị định 96/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

2. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của Công ty Hợp danh

– Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.
– Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
– Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.
gop-von-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-cong-ty-tnhh-cty-hop-doanh
– Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
+ Vốn điều lệ của công ty;
+ Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;
+ Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;
+ Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
+ Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
+ Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.
– Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

3. Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

– Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty;
– Tài sản tạo lập được mang tên công ty;
– Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện;
– Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm: Quy định chung về Thành viên hợp danh Công ty Hợp danh
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook