Quy định chung về Thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh

Bên cạnh các quy định liên quan đến thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh, pháp luật cũng có những quy định cụ thể liên quan đến thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành Công ty Luật Toàn Long xin tư vấn cho quý khách những nội dung liên quan tới quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh

1. Cơ sở pháp lý
– Luật Doanh nghiệp 2014
– Nghị định 96/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh
2.1. Thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh có các quyền sau đây:
– Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;
– Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
– Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;
– Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;
– Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;
– Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;
– Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;
– Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

mo-hinh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len

2.2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây
– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;
– Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
– Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Có thể bạn quan tâm: So sánh thành viên hợp danh với thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook