Thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp, tiện lợi và nhiều hậu mãi dành cho Quý khách hàng.

van-ban-phap-luat

tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh; doanh nghiệp có thể thay đổi tên của mình. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Luật Toàn Long xin hướng dẫn khách hàng thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp như sau: Hồ sơ thay đổi…

Xem thêm
thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Việc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh để nhằm thuận tiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, nhưng thay đổi này cần những thủ tục gì? Trình tự ra sao? Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế…

Xem thêm