Thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp, tiện lợi và nhiều hậu mãi dành cho Quý khách hàng.

van-ban-phap-luat

doanh-nghiep-tu-nhan

Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư ban đầu và cần tiến hành thông báo về việc thay đổi này tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đã đăng ký 1. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo…

Xem thêm
nganh-nghe-cam-dau-tu

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong quá trình hoạt động. Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục như sau: 1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông…

Xem thêm
thay-doi-doanh-nghiep-tu-nhan

Đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Luật Toàn Long hướng dẫn hồ sơ Đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người…

Xem thêm
thay-doi-chu-so-huu

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là một trong những dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Luật Toàn Long. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất và tiết kiệm tối đa chi phí cho Quý khách hàng. 1.Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn…

Xem thêm
thay-doi-thanh-vien-cong-ty

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chúng tôi hướng dẫn Khách hàng có nhu cầu đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm thuận lợi cho việc phát chiển chiến lược công ty. 1.Trường hợp tiếp nhận thành viên mới Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty…

Xem thêm
thay-doi-ty-le-von-gop

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Sau đây Luật Toàn Long xin tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp để quý vị tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả hơn. Doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn góp, vốn điều lệ để phù…

Xem thêm
cong-ty-hop-danh-2

Đăng ký thay đổi thành viên công ty Hợp danh

Pháp luật quy định các trường hợp thay đổi thành viên của công ty Hợp danh; Luật Toàn Long hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty Hợp danh như sau: I. Các trường hợp thay đổi thành viên công ty hợp danh 1. Chấm dứt tư cách…

Xem thêm