Những quy định chung

Hướng dẫn những quy định pháp lý hiện hành, cơ bản và quan trọng nhất có liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

nhung-quy-dinh-chung

quy-dinh-ve-giam-von-dieu-le-voi-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-10718

Quy định về vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong quá trình tiến hành thủ tục đang ký kinh doanh doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành kê khai phần vốn góp của doanh nghiệp mình trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, đây là một điều kiện tiên quyết. Việc ghi vốn góp trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không…

Xem thêm