Những quy định chung

Hướng dẫn những quy định pháp lý hiện hành, cơ bản và quan trọng nhất có liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

nhung-quy-dinh-chung

danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-635652944705626289

Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khi tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh ngoài việc nên biết các ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh, doanh nghiệp cũng nên biết các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để chuẩn bị các vấn điều kiện cần thiết liên quan đến hoạt động của ngành nghề mình kinh doanh. Với…

Xem thêm
bfvchan

Các ngành nghề cấm kinh doanh theo pháp luật hiện hành

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (điều 7), doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 1/7/2015), điều 6, cấm kinh doanh các ngành nghề sau: CƠ SỞ PHÁP LÝ 1) Luật Doanh nghiệp 2014 2) Luật Đầu tư 2014. 3) Nghị…

Xem thêm
6192013-35224-pm

Các ngành nghề không phải thực hiện đăng ký kinh doanh

Hiện nay nhiều cá nhân tiến hành một số hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ nhưng không rõ hoạt động của mình có cần phải tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh hay không. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Công ty Luật Toàn Long xin cung cấp một số thông…

Xem thêm
canhtranh

Quy định chung về Nhóm công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Nhóm công ty là tập hợp của nhiều doanh nghiệp có cùng ngành nghề hoạt động kinh doanh hoặc cùng mục đích kinh doanh nhằm tạo ra sự vượt trội về quy mô và tiềm lực tài chính để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư…

Xem thêm
2

Quy định chung về Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt chỉ do cá nhân đứng lên làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Bở vậy, doanh nghiệp tư nhân có các quy định riêng của nó. Với kinh nghiệm lâu…

Xem thêm
gop-von-doanh-nghiep

Quy định chung về Thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh

Bên cạnh các quy định liên quan đến thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh, pháp luật cũng có những quy định cụ thể liên quan đến thành viên góp vốn của Công ty Hợp danh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành Công ty Luật Toàn Long xin…

Xem thêm