Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

 
Luật Toàn Long xin hướng dẫn quý khách thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh bằng bài viết sau đây:
Căn cứ pháp lý:
  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kinh doanh
  • Thông tư 20/2015/ TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD).
Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh, thành phố nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.
Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng.
Bước 3: Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh, sau đó ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.
Lưu ý: Phòng ĐKKD trao Giấy biên nhận hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của doanh nghiệp về việc thông báo thành lập địa điểm kinh doanh, trên Giấy biên nhận ghi rõ thời gian hẹn trả kết quả cho doanh nghiệp.
2. Cách thức thực hiện:
- Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Xem Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).
3. Cơ sở pháp lý
- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 thì địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. 
- Đồng thời, doanh nghiệp  chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Nội dung hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

+ Mã số doanh nghiệp;
+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
+
 Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
+
 Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
+
 Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.
Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
( Mẫu thông báo địa điểm kinh doanh quy định tại Phụ lục II-11 thông tư 20/2015/ TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

DỊCH VỤ THỦ TỤC THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LUẬT TOÀN LONG

-  Tư vấn và trợ giúp pháp lý, lập hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh.
- Soạn thảo và thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch
- Tư vấn và giải thích, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các công việc nêu tại điểm trên đây.
- Thay mặt, đại diện cho công ty gặp gỡ, trao đổi, làm việc với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh.
- Hoàn thiện thủ tục, lấy giấy phép lập địa điểm kinh doanh.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long ( Mr Long: 0934 682 133 ), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

1 Comment

  • Ha ha

    H ha ha haa

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

tienlonglawyer@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luatsu@luattoanlong.vn
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

giayphep@luattoanlong.vn
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu