Những quy định chung

Hướng dẫn những quy định pháp lý hiện hành, cơ bản và quan trọng nhất có liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh...

Quy định mới nhất về Công ty Hợp danh
Quy định mới nhất về Công ty Hợp danh

Bạn là cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và muốn liên kết với một hay nhiều cá nhân khác để tiến nhưng bạn muốn chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của nó. Trên cơ sở các quy..

Chi tiết
Quy định mới nhất về Đại Hội đồng Cổ đông
Quy định mới nhất về Đại Hội đồng Cổ đông

Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần là nơi tập hợp toàn bộ các chủ sở hữu của Công ty Cổ phần. Đây được xem như nơi tập trung toàn bộ quyền lực của chủ sở hữu doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp,..

Chi tiết
Quy định chung về Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Quy định chung về Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

Trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần, Ban Kiểm soát giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát, điều hành hoạt động quản lý của doanh nghiệp góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, Với kinh nghiệm lâu năm trong..

Chi tiết
Quy định mới nhất về Hội đồng quản trị
Quy định mới nhất về Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được xem là bộ máy trung ương đại diện cho quyền lực của Đại hội đồng Cổ đông tham gia quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Luật Toàn Long..

Chi tiết
Quy định chung về Cổ phiếu của Công ty Cổ phần
Quy định chung về Cổ phiếu của Công ty Cổ phần

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ..

Chi tiết
Quy định chung về Vốn của Công ty Cổ phần
Quy định chung về Vốn của Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là Cổ phần. Theo đó, người nắm giữ các Cổ phần được gọi là Cổ đông của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn Luật Doanh nghiệp,..

Chi tiết

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

tienlonglawyer@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luatsu@luattoanlong.vn
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

giayphep@luattoanlong.vn
CHAT NOW
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Hãy nhấn nút Bắt đầu để được trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Bắt đầu